ถอดรหัสเซียน ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (8.35min)

Freedom Trader ตัวจริง อาศัยการดูเทรนการลงทุนเป็นหลัก

มีหลักคิดในการลงทุน ดังนี้

– ก่อนที่จะลงทุน จะดูเทรนในการลงทุนเป็นอันดับแรก คือ หุ้น(หลักทรัพย์), พันธบัตร, ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นวงจรว่าช่วงนั้นเงินจะไปในทิศทางใ­ด สินทรัพย์ใดจะเป็นพระเอกที่นักลงทุนให้ควา­มสนใจอยู่ในช่วงนั้น แล้วไปตามกระแส

ซึ่งมองว่า สินค้าโภคภัณฑ์ กำลังมาแรก และมีโอกาสเติบโตไปอีก 10 ปี

– การใช้เครื่องมือในการเทรดหุ้น จะศิกษา Chart แล้วมองให้ออกว่ามันบอกอะไรแก่เรา ดูโมเมนตัมกำลังของเงิน แล้วดูเทรน ดูราคา ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องวิธีการ ให้ทำตามความเป็นเราให้มากที่สุด วิธีไหนทำให้ได้กำไร ก็ใช้วิธีนั้น

– กฎการลงทุนจะไม่โอเวอร์เทรดเด็ดขาด เพราะถือว่ามีการจัดการที่ดี แล้วจะต้องทำงานหนัก คือ ศึกษาให้มาก และมีวินัยตามแผนของตนที่วางไว้