ใส่ใจเรื่องระบบแล้วอย่าลืมใส่ใจเรื่องความคิดด้วย

เพราะแม้ว่าระบบจะดีขนาดไหน แต่ถ้าคนใช้ระบบนั้นไม่มีความคิดที่ดี ระบบที่ใช้ก็ไม่สามารถนำสิ่งดีๆ มาให้พอร์ตของเราได้…

ดังนั้นถ้าเราสามารถหันมาจัดการระบบความคิดของเราให้ดีได้

ระบบไหนๆ ก็สามารถทำกำไรให้กับเราได้ทั้งนั้น