E-Currency คือสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ “E” เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “Electronic” ส่วน “Currency” เป็นระบบเงินตรา ดังนั้นคุณสามารถเข้าใจได้ว่า E-Currency นั้นก็คือสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนในอินเทอร์เน็ต
E-Currency จะใช้ในการซื้อและการขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันนี้ E-Currency มีการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากใช้ E-Currency ในการซื้อขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์ด้วย E-Currency อยู่เหมือนกัน

ประโยชน์ของ E-Currency
ด้วยสกุลเงิน E-Currency คุณสามารถส่งเงินจากที่หนึ่งไปยังอีกโดยไม่ต้องใช้เงินสด การใช้ E-Currency คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดและสามารถใช้จ่ายได้ทั่วโลกแค่ปลายนิ้วคลิ๊กจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จะใช้ E-Currency ใช้จ่ายอะไร ก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการเช่น อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า บริการโฮสติ้ง ฯลฯ

E-Currnecy กับการเทรด Forex
โบรกเกอร์ให้บริการเทรด Forex จำนวนมากเปิดให้บริการฝาก-ถอนเงินผ่าน E-Currency ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฝาก-ถอนเงินคุณสามารถเลือกใช้ E-Currency ในการฝาก-ถอนเงินได้อีกช่องทางหนึ่ง